Steun ons

Uw steun is van harte welkom!

De Vrienden van Philadelphia hebben uw hulp nodig om het stukje extra aandacht en plezier te realiseren waarvoor geen of onvoldoende budget beschikbaar is.

Juist nu, bij een zich terugtrekkende overheid, is het noodzakelijk om uw hulp te vragen.
Steun ons bij dit belangrijke werk! Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden waarmee u ons kunt ondersteunen.

Wanneer u een specifiek doel wilt ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een locatie van Philadelphia of een van de projecten waarvoor we speciale aandacht vragen in de nieuwsbrief en op de site, geef dit dan aan bij uw overmaking. Overleg hierover is natuurlijk altijd mogelijk. U kunt bellen met Dianne Oortwijn (033) 760 20 56 of (06) 57 55 79 04.

Het rekeningnummer van de Vrienden is NL91 ABNA 0400326361.Inschrijven nieuwsbrief

Live op Facebook!