Over ons

Bestuur en beloningsbeleid

De dagelijkse leiding van de Vrienden van Philadelphia is in handen van het bestuur.
De raad van toezicht houdt toezicht op het werk van het bestuur.

Bestuur

Het bestuur van de Vrienden van Philadelphia bestaat momenteel uit vijf personen:

Robert Rem, voorzitter
Mirella Janszen, penningmeester
Martijn van Lobenstein, bestuurslid
Ilse Jansen, bestuurslid
Adri Traa, bestuurslid

 

 

 

 

 

 

Het bestuur wordt ondersteund door:   

Diana van de Beek, secretaresse
Dianne Oortwijn, fondsenwerver
Martin Smit, financieel adviseur
Richard van Beek, chauffeur snoezelwagen en klusvriend
Raymond Koopman, chauffeur snoezelwagen en klusvriend

Raad van Toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door de raad van bestuur van de Stichting Philadelphia Zorg. 

De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten, alsmede een niet bovenmatig vacatiegeld, vast te stellen door de raad van toezicht. De hoogte van de vergoeding van de bestuursleden wordt gepubliceerd in de jaarrekening.
Bestuursleden die tevens medewerker zijn van Stichting Philadelphia Zorg ontvangen geen vergoeding van de stichting. Kosten die deze bestuursleden in de uitoefening van hun functie maken, kunnen hun evenwel door de stichting worden vergoed.
De leden van de raad van toezicht hebben geen recht op bezoldiging door de stichting. Kosten die leden in de raad van toezicht in de uitoefening van hun functie maken, kunnen hun evenwel door de stichting worden vergoed.

Ons doel

De zorgvoorzieningen in Nederland behoren tot de beste van de wereld. Stichting Philadelphia Zorg krijgt daarom de ruimte als zorginstelling om mensen met een verstandelijke beperking met haar zorg- en dienstverlening te ondersteunen in een zo optimaal mogelijke kwaliteit van bestaan. Dit doet Philadelphia voor meer dan 9800 cliënten bij 550 locaties.

Ondanks die goede voorzieningen zijn er nog altijd veel zaken die niet uit de algemene middelen betaald kunnen worden, maar die wel van grote invloed zijn op de verbetering van kwaliteit en leven van onze cliënten.
Dit is nou precies waar Stichting Vrienden van Philadelphia zich hard voor maakt! De Vrienden van Philadelphia zet zich in voor het werven van  financiële middelen  om de wensen, ter verbetering van het welzijn van de cliënten, in vervulling te kunnen laten gaan. Ook nemen we initiatieven voor nieuwe activiteiten, denken mee in de ontwikkeling daarvan en ondersteunen ouders/verwanten en medewerkers bij de fondsenwerving voor projecten op locatie. 

Dit alles doen we met liefde, aandacht en plezier!

Jaarrekening

In de jaarrekening wordt verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten. De jaarrekening bevat een financiële verantwoording. Door op onderstaande link te klikken, kunt u onze jaarrekening 2022 inzien:

Jaarrekening 2022

Beleidsplan

Bekijk hier de beleidsnotitie 2022 e.v.

ANBI

De stichting 'Vrienden van Philadelphia is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nummer: 816133141).

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen


Inschrijven nieuwsbrief

Live op Facebook!