Over ons

Van de Voorzitter

Nu het inmiddels zomer is, en natuurlijk de vakantieperiode voor de meesten van ons aanbreekt, is het ook tijd voor een tussentijdse balans. Het is goed om te beseffen dat er weer veel is gebeurd bij de Vrienden.

Onze snoezelwagen, waar we echt enorm trots op zijn, is in de afgelopen periode volledig gerestaureerd en gereviseerd. Hij kan nu dan ook weer heel veel veilige kilometers mee en daardoor veel cliënten blij maken! Over snoezelen gesproken… afgelopen 22 mei was het groot feest tijdens de opening van locatie Radeland in Brummen. Hier hebben de Vrienden maar liefst zeven snoezelbadkamers en zeven belevingsgerichte gangen kunnen realiseren.

Op weg naar zo’n snoezelbadkamer kom je door een belevingsgerichte gang die de sfeer van de snoezelbadkamer al een beetje weergeeft. Eenmaal in de badkamer krijg je prikkels. Je voelt de warmte van het water, hoort het stromen, wordt gewichtsloos en door te spelen met licht en geluid kun je meer of minder prikkels toevoegen. Zo kan een bewoner alerter of juist rustiger worden, net waar behoefte aan is. Op deze wijze maak je van gewone dagelijkse handelingen een echte beleving.

Van de Lionsclub Epe mochten wij tijdens de jaarlijkse haringparty een cheque in ontvangst nemen van maar liefst 13.500 euro, bedoeld om drie mobiele snoezelunits voor locatie Brugstraat in Heerde aan te schaffen. Deze snoezelunits zijn volledig uitgerust met licht en geluid en een geurverspreider. Bovendien uitermate geschikt voor gebruik in badkamers. Wat een uitstekende bestemming van dit mooie bedrag.

Zaterdag 15 juni was de tiende editie van ons voetbaltoernooi dat we samen met Philadelphia organiseren. Er werd natuurlijk flink gevoetbald. Maar er werd ook gezongen, gesprongen en gedanst. Het was een fantastische dag met als winnaar het team Noordmanshof uit Katwijk.

Bovenstaand is slechts een greep uit de vele activiteiten en projecten die wij dagelijks ontplooien. Ik ben er enorm trots op!

Nog een mooi afsluitend bericht voor de muziekliefhebbers: komend najaar worden de resterende dertien jubileum-huiskamerconcerten gegeven en uiteraard staan de regionale muziekfeesten ook op het programma. Die hadden we mooi nog even bewaard. Nadere informatie volgt.

Dank, heel veel dank aan iedereen die meehelpt wensen te vervullen op welke wijze dan ook! Zonder u allen lukt het eenvoudig weg niet.

Een hele fijne zomer!

Hartelijke groeten,
Robert Rem


Bestuur en beloningsbeleid

De dagelijkse leiding van de Vrienden van Philadelphia is in handen van het bestuur.

De raad van toezicht houdt toezicht op het werk van het bestuur.

Het bestuur van de Vrienden van Philadelphia bestaat uit vijf personen:

Robert Rem, voorzitter
Mirella Janszen, penningmeester
Geert Bos, bestuurslid
Suzanne Leijendekkers, bestuurslid
Frits Slootweg, bestuurslid


Het bestuur wordt ondersteund door:   

Diana van de Beek, secretaresse
Dianne Oortwijn, fondsenwerver
Martin Smit, financieel adviseur
Richard van Beek, chauffeur snoezelwagen en klusvriend

 

vlnr: Ger Verhey, Diana van de Beek, Frits Slootweg, Martin Smit, Robert Rem, Geert Bos, Dianne Oortwijn, Gerrit Leene. Een recente foto volgt z.s.m.

De raad van toezicht wordt gevormd door de raad van bestuur van de Stichting Philadelphia Zorg. 

De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten, alsmede een niet bovenmatig vacatiegeld, vast te stellen door de raad van toezicht. De hoogte van de vergoeding van de bestuursleden wordt gepubliceerd in de jaarrekening.
Bestuursleden die tevens medewerker zijn van Stichting Philadelphia Zorg ontvangen geen vergoeding van de stichting. Kosten die deze bestuursleden in de uitoefening van hun functie maken, kunnen hun evenwel door de stichting worden vergoed.
De leden van de raad van toezicht hebben geen recht op bezoldiging door de stichting. Kosten die leden in de raad van toezicht in de uitoefening van hun functie maken, kunnen hun evenwel door de stichting worden vergoed.

 

Ons Doel

De zorgvoorzieningen in Nederland behoren tot de beste van de wereld. Stichting Philadelphia Zorg krijgt daarom de ruimte als zorginstelling om mensen met een verstandelijke beperking met haar zorg- en dienstverlening te ondersteunen in een zo optimaal mogelijke kwaliteit van bestaan. Dit doet Philadelphia voor meer dan 7800 cliënten bij 500 locaties.

Ondanks die goede voorzieningen zijn er nog altijd veel zaken die niet uit de algemene middelen betaald kunnen worden, maar die wel van grote invloed zijn op de verbetering van kwaliteit en leven van onze cliënten.
Dit is nou precies waar Stichting Vrienden van Philadelphia zich hard voor maakt! De Vrienden van Philadelphia zet zich in voor het werven van  financiële middelen  om de wensen, ter verbetering van het welzijn van de cliënten, in vervulling te kunnen laten gaan. Ook nemen we initiatieven voor nieuwe activiteiten, denken mee in de ontwikkeling daarvan en ondersteunen ouders/verwanten en medewerkers bij de fondsenwerving voor projecten op locatie. 

Dit alles doen we met liefde, aandacht en plezier!

 

JAARREKENING

In de jaarrekening wordt verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten. De jaarrekening bevat een financiële verantwoording. Door op onderstaande link te klikken, kunt u onze jaarrekening 2018 inzien:

jaarrekening 2018

 

Beleidsplan

Door op onderstaande link te klikken, kunt u ons beleidsplan 2019 inzien:

Jaarplan 2019

 

ANBI

De stichting 'Vrienden van Philadelphia is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl
 

Nalaten aan de Stichting Vrienden van Philadelphia

Mede dankzij nalatenschappen, die een groot deel uitmaken van onze inkomsten, kunnen we prachtige projecten realiseren voor de cliënten van Philadelphia.
Vanwege de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeft de Stichting Vrienden geen successierecht of schenkingsbelasting te betalen. Een nalatenschap komt dus volledig ten goede aan de Stichting. Nalaten aan de Stichting Vrienden kan via een legaat of erfstelling.

Legaat of erfstelling
U kunt de Stichting Vrienden als begunstigde opnemen in uw testament. Er zijn twee mogelijkheden.
Legaat: de Stichting Vrienden wordt legataris en ontvangt een specifiek geldbedrag of een eigendom (legaat) uit uw nalatenschap.
Erfstelling: de Stichting Vrienden wordt (mede-)erfgenaam en ontvangt (een deel van) het bezit uit uw nalatenschap.

Testament
In een testament kunt u vastleggen aan wie u wilt nalaten. Samen met een notaris stelt u uw testament op. U legt in uw testament vast wie uw erfgenamen worden en aan wie u een legaat wilt nalaten. Tevens kunt u in uw testament vastleggen wie de erfenis-afhandeling zal verzorgen (de executeur).

Online uw testament regelen
Wist u dat u uw nalatenschap ook eenvoudig online kunt regelen? Dat kan bij NuTestament.nl. Daar regelt u makkelijk, voordelig en in uw eigen tempo een testament waarin u ons ook als begunstigde kunt opnemen. Ontdek hoe het werkt op NuTestament.nl.

Notaris
Bij de notaris kunt u ook terecht met uw vragen. Een notaris bij u in de buurt vindt u via de Notaristelefoon (0900-3469393 € 0,25 per minuut) of via  notaris.nl.

Heeft u vragen over nalaten aan de Stichting Vrienden?
Nalaten aan een goed doel is iets waar u goed over nadenkt. We begrijpen dat u zich vooraf goed wilt laten informeren over de besteding van uw geld. Heeft u specifieke vragen aan de Stichting Vrienden en wilt u zich laten informeren hoe uw bijdrage het verschil kan maken. Neem dan tijdens kantooruren contact op met Dianne Oortwijn, Fondsenwerver Stichting Vrienden van Philadelphia.
T: 06-57557904 E: d.oortwijn@philadelphia.nl
 

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Philadelphia

Postadres: Postbus 1255, 3800 BG Amersfoort
Bezoekadres: Wijerstraat 1, 3811 MZ Amersfoort
Telefoonnummer: 033-7602000
E-mailadres: stichtingvrienden@philadelphia.nl
Website: www.vriendenvanphiladelphia.nl
KvK-nummer: 41035743
RSIN-nummer: 816133141

 

Werk je bij Philadelphia?

Je kunt jouw locatie aanmelden voor het lenen van bijvoorbeeld een fietslabyrint of een tovertafel uit de innovatheek. Wil je graag de snoezelwagen op je locatie? Of heb jij een idee voor een project? Lees meer op Mijn Philadelphia.


Inschrijven nieuwsbrief

Live op Facebook!