Over ons

Van de Voorzitter

In deze dagen voor kerstmis is het een goed gebruik nog eens terug te blikken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we weer zo enorm veel cliënten blij hebben mogen maken!

Fantastische muziekfeesten, maar liefst zeven stuks, met een spetterende finale in Amersfoort stonden garant voor enorm veel muzikaal plezier. Voetballen tijdens het jaarlijkse voetbaltoernooi deden vele sportieve harten sneller kloppen. Onze eigen Innovatheek deed het zo goed dat we zelfs gaan uitbreiden met bijvoorbeeld een interactief draaiorgel. De opening van de ontmoetingsruimte in Almere bracht bewoners en buurtgenoten dichter tot elkaar. En in Brummen leverden wij vier inspirerende snoezel-badkamers op die inmiddels dagelijks worden gebruikt.

Bovenstaande is slechts een kleine opsomming van de talloze grote en kleine projecten waar de Vrienden mee bezig zijn geweest en natuurlijk blijven! Op 12 december bestaan we maar liefst 30 jaar en dat vieren wij niet alleen in 2018 maar ook, vanzelfsprekend, in het komend jaar! Wij houden wel van een feestje! Daarom ook maar liefst 30 huiskamerconcerten waar inmiddels de start voor is gegeven!

In het nieuwe jaar beginnen we op 9 januari met de oplevering van de beweeg- en beleeftuin aangelegd bij de nieuwbouwlocatie Oosterlanden in IJsselmuiden. Een absoluut fantastisch mooi project.

Op zaterdag 12 januari organiseren wij wederom in samenwerking met het Gelders Fanfare orkest ons eigen nieuwjaarsconcert in de Veluvine te Nunspeet. Ik nodig u hierbij dan ook van harte uit om te komen luisteren. Aanvang 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. U kunt zich opgeven via de Vrienden!

Wat ik maar niet genoeg kan benadrukken dat we dit alles kunnen en mogen doen door de vele donaties, giften en bijvoorbeeld ook nalatenschappen. Zonder deze steun is het eenvoudigweg niet mogelijk. Ik ben u dan ook zo enorm dankbaar! De vele blije gezichten van onze cliënten, door het gehele land, maken mij intens gelukkig!

Ik gun u allen, namens medewerkers en bestuur van de Vrienden van Philadelphia, een bijzonder mooi kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar!


Hartelijke groet,
Robert Rem


Het bestuur

Het bestuur van de Vrienden van Philadelphia bestaat uit vijf personen:

Robert Rem, voorzitter                                                                                                                                    vacant, penningmeester
Geert Bos, bestuurslid
Suzanne Leijendekkers, bestuurslid
Frits Slootweg, bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door:    
Diana van de Beek, secretaresse
Dianne Oortwijn, fondsenwerver
Martin Smit, financieel adviseur
Richard van Beek, chauffeur snoezelwagen en klusvriend

vlnr: Ger Verhey, Diana van de Beek, Frits Slootweg, Martin Smit, Robert Rem, Geert Bos, Dianne Oortwijn, Gerrit Leene
 

Ons Doel

De zorgvoorzieningen in Nederland behoren tot de beste van de wereld. Stichting Philadelphia Zorg krijgt daarom de ruimte als zorginstelling om mensen met een verstandelijke beperking met haar zorg- en dienstverlening te ondersteunen in een zo optimaal mogelijke kwaliteit van bestaan. Dit doet Philadelphia voor meer dan 7800 cliënten bij 500 locaties.

Ondanks die goede voorzieningen zijn er nog altijd veel zaken die niet uit de algemene middelen betaald kunnen worden, maar die wel van grote invloed zijn op de verbetering van kwaliteit en leven van onze cliënten.
Dit is nou precies waar Stichting Vrienden van Philadelphia zich hard voor maakt! De Vrienden van Philadelphia zet zich in voor het werven van  financiële middelen  om de wensen, ter verbetering van het welzijn van de cliënten, in vervulling te kunnen laten gaan. Ook nemen we initiatieven voor nieuwe activiteiten, denken mee in de ontwikkeling daarvan en ondersteunen ouders/verwanten en medewerkers bij de fondsenwerving voor projecten op locatie. 

Dit alles doen we met liefde, aandacht en plezier!
 

JAARREKENING 2017

Door op onderstaande link te klikken kunt u onze jaarrekening 2017 inzien:

jaarrekening 2017
 

ANBI

De stichting 'Vrienden van Philadelphia is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl
 

Nalaten aan de Stichting Vrienden van Philadelphia

Mede dankzij nalatenschappen, die een groot deel uitmaken van onze inkomsten, kunnen we prachtige projecten realiseren voor de cliënten van Philadelphia.
Vanwege de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) hoeft de Stichting Vrienden geen successierecht of schenkingsbelasting te betalen. Een nalatenschap komt dus volledig ten goede aan de Stichting. Nalaten aan de Stichting Vrienden kan via een legaat of erfstelling.

Legaat of erfstelling
U kunt de Stichting Vrienden als begunstigde opnemen in uw testament. Er zijn twee mogelijkheden.
Legaat: de Stichting Vrienden wordt legataris en ontvangt een specifiek geldbedrag of een eigendom (legaat) uit uw nalatenschap.
Erfstelling: de Stichting Vrienden wordt (mede-)erfgenaam en ontvangt (een deel van) het bezit uit uw nalatenschap.

Testament
In een testament kunt u vastleggen aan wie u wilt nalaten. Samen met een notaris stelt u uw testament op. U legt in uw testament vast wie uw erfgenamen worden en aan wie u een legaat wilt nalaten. Tevens kunt u in uw testament vastleggen wie de erfenis-afhandeling zal verzorgen (de executeur).

Online uw testament regelen
Wist u dat u uw nalatenschap ook eenvoudig online kunt regelen? Dat kan bij NuTestament.nl. Daar regelt u makkelijk, voordelig en in uw eigen tempo een testament waarin u ons ook als begunstigde kunt opnemen. Ontdek hoe het werkt op NuTestament.nl.

Notaris
Bij de notaris kunt u ook terecht met uw vragen. Een notaris bij u in de buurt vindt u via de Notaristelefoon (0900-3469393 € 0,25 per minuut) of via  notaris.nl.

Heeft u vragen over nalaten aan de Stichting Vrienden?
Nalaten aan een goed doel is iets waar u goed over nadenkt. We begrijpen dat u zich vooraf goed wilt laten informeren over de besteding van uw geld. Heeft u specifieke vragen aan de Stichting Vrienden en wilt u zich laten informeren hoe uw bijdrage het verschil kan maken. Neem dan tijdens kantooruren contact op met Dianne Oortwijn, Fondsenwerver Stichting Vrienden van Philadelphia.
T: 06-57557904 E: d.oortwijn@philadelphia.nl
 

Werk je bij Philadelphia?

Je kunt jouw locatie aanmelden voor het lenen van bijvoorbeeld een fietslabyrint of een tovertafel uit de innovatheek. Wil je graag de snoezelwagen op je locatie? Of heb jij een idee voor een project? Lees meer op Mijn Philadelphia.


Inschrijven nieuwsbrief
Live op Facebook!